Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE) precizează, într-un document postat miercuri pe site-ul oficial, că în cimitirul de la Valea Uzului se află înhumaţi şi soldaţi români, dar şi că Primăria Sânmartin, judeţul Harghita, a efectuat lucrări de renovare a necropolei fără respectarea planurilor iniţiale, astfel încât elementele de identificare ale celorlalte naţionalităţi, altele decât cea ungară, nu se mai regăsesc în cimitir, nefiind respectat, de asemenea, nici cadrul juridic aplicabil, conform agerpres.

“Primăria comunei Sânmartin, judeţul Harghita, a realizat lucrări de renovare a cimitirului fără respectarea planurilor iniţiale ale necropolei din 1927, amplasând trei monumente comemorative ungare, panouri informative, plăci comemorative şi aproximativ 600 de însemne de căpătâi (cruci creştine cu însemne naţionale ungare) atât pe suprafeţele de teren în care, potrivit schiţelor identificate în documentele de arhivă, sunt înmormântaţi morţi de război ungari, cât şi pe cele pe care figurează morţi de război de alte naţionalităţi (români, austrieci, germani, ruşi, italieni şi sârbi), astfel încât elementele de identificare ale celorlalte naţionalităţi, altele decât cea ungară, nu se mai regăsesc în cimitir”

Se arată în documentul ONCE. De asemenea, se subliniază faptul că lucrările de restaurare făcute de Primăria Sânmartin nu respectă cadrul juridic aplicabil, nu au avizul ONCE şi nu ţin cont de normele dreptului internaţional umanitar.

“Lucrările de restaurare menţionate anterior au fost făcute de autoritatea locală din Sânmartin fără respectarea cadrului juridic aplicabil, fără avizul ONCE şi fără a ţine cont de normele dreptului internaţional umanitar. Lucrările au fost finanţate, aşa cum reiese din adresa cu nr. 3b-17/113/02.05.2019 remisă de Grupul Parlamentar UDMR de la Camera Deputaţilor către Ministerul Apărării Naţionale (Anexa nr. 11), din resurse proprii ale Primăriei Sânmartin, contribuţii ale unor persoane fizice, dar şi din donaţii ale Ministerului Apărării din Ungaria, fără înştiinţarea şi consultarea părţii române, contrar reglementărilor dreptului internaţional umanitar şi prevederilor acordului româno-ungar în domeniu”

Scrie în documentul făcut public de ONCE, potrivit sursei mentionate.

În ceea ce priveşte crucile ridicate de Primăria oraşului Dărmăneşti, se precizează că acestea sunt amplasate în partea dreaptă a cimitirului, “în care nu existau morminte de război în schiţele originale ale necropolei” şi că şi aceste lucrări sunt realizate fără avizul ONCE.

Foto: ONCE