Actualmente există în România 9.171 de beneficiari de pensii de serviciu, așa zisele pensii speciale, media cuantumului acestora fiind de….17.000 lei pe lună! Comparabil cu salariul unui manager de la o multinațională care însă muncește din greu pentru acești bani.

Nota de plată pentru aceste persoane este enormă. Conform unor date oferite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), acești pensionari au ridicat numai în prima jumătate a anului 2018 peste 400 de milioane de lei.

Dacă s-ar fi luat în calcul strict principiul contributivității, acești pensionari ar fi ridicat o sumă de 5 ORI MAI MICĂ. Însă datorită legilor speciale, cuantumul pensiilor speciale nu ține cont de contributivitate, așa cum se ține cont la pensiile obișnuite.

De pensii speciale beneficiază: membrii Guvernului, membrii Parlamentului și angajații ce lucrează în cadrul Parlamentului, personalul aeronautic navigant civil, pensionarii sistemului de justiție, magistrați și personal auxiliar, pensionarii sistemului Curții de Conturi, membrii corpului diplomatic și consular. Cei mai mulți pensionari cu pensii speciale provin din rândul magistraților și a personalului auxiliar din Justiție. Ținem să precizăm că aceștia sunt civili.

Există un sistem al pensiilor de serviciu militare, cu beneficiari mult mai mulți și cheltuieli mult mai vaste. Peste 140.000 de pensionari militari au primit în primul semestru din 2018 pensii însumând 3,45 miliarde lei.

Întregul efort al statului român vizavi de toate pensiile speciale este pe primul semestru din 2018 cu 27% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2017.

Din această cauză Guvernul României a adoptat, pe 4 august 2018, o ordonanță de urgență care stabilește că pensiile de serviciu nu se vor mai majora, anual, prin raportare la creșterile salariale, ci doar în funcție de coeficientul de inflație, așa cum se procedează, în prezent, în cazul pensiilor reglementate de Legea 263/2010. Actul normativ prevede, de asemenea, că valoarea netă a pensiei de serviciu nu va mai putea depăși media soldelor/salariilor nete cuprinse în baza de calcul a pensiei. În schimb, niciuna dintre pensiile de serviciu aflate în plată nu va fi micșorată ca urmare a adoptării ordonanței de urgentă.

Este de reamintit faptul că NICI UN PARTID aflat la guvernare nu a îndrăznit să reformeze din temelii sistemul pensiilor speciale, măcar pentru viitor, în sensul de a se realiza un sistem de pensii unitar, bazat strict pe contributivitate și pe principiul indexării pensiei cu rata inflației.