Primăria Capitalei anunţă anumite modificări legislative privind combaterea ambroziei, plantă nocivă în special pentru persoanele cu anumite tipuri de alergii. În acest sens deţinătorii sau administratorii de terenuri pe ale căror suprafeţe au fost depistate focare de infestare cu această plantă sunt obligaţi să desfășoare lucrări de combatere și de distrugere a buruienii ambrozia prin aplicarea metodelor recomandate de specialiștii în domeniu, ambrozia fiind o buruiană dificil de combătut ce necesită un complex de măsuri pentru a se asigura o combatere eficientă, așa cum se arată într-un comunicat al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București.

Amenzile pentru cei care nu se vor supune acestor reguli vor fi cuprinse între 750 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 5.000lei la 20.000lei pentru persoane juridice.

“Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile de sol și de climă. Buruiana ambrozia produce mari cantități de polen începând de la mijlocul lunii iulie, în funcție de condițiile pedoclimatice și se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase, polenul este răspândit de vânt la distanțe foarte mari, cu precădere în verile secetoase. Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta conține multiple fragmente extrem de alergizante. Se evidențiază astfel gravitatea extremă generată de alergia la ambrozia, care afectează sănătatea unei largi categorii populaționale, care include și copii cu vârsta de sub 1 an”

Se arată în materialul elaborat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Mediului, privind buruiana ambrozia.

Pentru a gestiona acest domeniu la nivel local, a fost constituită o comisie mixtă formată din Primăria Capitalei, primăriile de sector şi alte 7 instituţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi mediului: Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Comisariatul Municipiului Bucureşti – Garda Naţională de Mediu, Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti etc.

“Astfel, sectoarele Municipiului Bucureşti au obligaţia de a identifica, în fiecare primăvară, terenurile infestate cu ambrozie, de a comunica PMB lista acestora şi de a transmite, până la data de 5 iunie a fiecărui an, notificări (somaţii) către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, cu privire la obligaţiile legale ce le revin şi sancţiunile aplicabile. La rândul său, Primăria Capitalei a dispus ALPAB să ia toate măsurile legale astfel încât să elimine ambrozia din parcurile şi spaţiile verzi pe care le are în administrare”

se arată în comunicatul Primăriei Municipiului București.

Proprietarii şi administratorii terenurilor care au primit notificare, au obligaţia ca, până la data de 30 iunie a fiecărui an, să combată şi să distrugă ambrozia de pe terenurile lor, după care trebuie să informeze în scris autoritatea administraţiei publice locale pe raza căruia se află terenul infestat cu ambrozie.

Combaterea ambroziei se face prin aplicarea metodelor recomandate de către specialiştii din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, respectiv cosirea repetată, manual sau mecanic, smulgerea în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenuri agricole, cu excepţia metodei de erbicidare – în zonele de interes public.

În celelalte zone se poate aplica inclusiv metoda de erbicidare, însă limitat pe terenurile infestate, doar la recomandarea specialiştilor din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti şi sub directa îndrumare şi controlul specialiştilor din cadrul unităţilor fitosanitare pentru protecţia plantelor, pe toată perioada de vegetaţie.

În perioada 1 iulie – 15 iulie, respectiv în perioada 16 – 31 iulie, comisia mixtă constituită la nivelul Capitalei va verifica terenurile şi va aplică sancţiuni proprietarilor sau administratorilor atunci când constată eventuale abateri de la prevederile legale.

credit foto: replicahd.ro