Începând din 16 septembrie 2019 potențialii beneficiari pot depune cererile de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, deoarece s-a deschis cea de a 4-a sesiune, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură printr-un comunicat.

Alocarea financiară pentru sesiunea 4/2019 este de 15.000.000 euro.

Cererile de sprijin se depun la centrele județene ale APIA, după avizarea proiectului tehnic de împădurire de către Garda Forestieră, însoțite de documentele specificate în Ghidul Solicitantului.

Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin pentru sesiunea 4/2019 aferentă Submăsurii 8.1 este 13 decembrie 2019, ora 14:00.

Pentru informații detaliate privind depunerea și selectarea cererilor de sprijin, respectiv semnarea angajamentelor privind acordarea sprijinului financiar, persoanele interesate pot consulta Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – sesiunea 4/2019, aprobat prin Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 476/09.09.2019, care este publicat pe site-ul APIA la adresa pe care o puteți accesa aici

se mai precizează în comunicatul Serviciului Relaţii cu Publicul şi Comunicare al APIA.

Foto: sustainability-times.com