În cadrul Academiei de Studii Economice din București sunt scoase la concurs peste 7.219 de locuri pentru viitorii studenți, iar perioada de înscriere este între 15 și 19 iulie, în intervalul orar 08.00 – 16.00. Conform prestigiosului Top Shanghai 2019, Academia de Studii Economice din București este liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România. De altfel este considerată o universitate dinamică, competitivă, responsabilă și în același timp implicată în mediul economic-social, având cea mai bună rată de inserție a absolvenților pe piața muncii autohtone.

Ba mai mult decât atât, mai mult de 80% dintre absolvenți se angajează în mai puțin de 3 luni de la terminarea facultății. De altfel pentru admiterea la studiile pentru licență ASE pune la dispoziția viitorilor studenți 7.219 locuri atât pentru învățământul cu frecvență (2.877 de locuri la buget și 3.392 de locuri la taxă), cât și la învățământul la distanță cu frecvență redusă – circa 950 de locuri. Locurile disponibile pentru facultățile și programele acestora le regăsiți pe site-ul Academiei de Studii Economice din București.

De altfel înscrierea pentru admiterea la programele universitare de licență au loc în perioada 15 -19 iulie, între orele 8.00 – 16.00. În ceea ce privește admiterea, aceasta se desfășoară prin concurs bazat pe:

 • eseu motivațional (evaluat cu calificativul admis/respins), redactat în:
  • limba română pentru programele cu predare în limba română și pentru programul de studii Limbi moderne aplicate;
  • limba străină (engleză, franceză sau germană) pentru programele cu predare în limba străină;
  • limba română și o limba străină, dacă va înscrieți și la programe cu predare în limba română și la programe cu predare în limba străină.
 • probă scrisă de competență lingvistică (notată cu calificativul admis/respins) pentru candidații care optează pentru programe cu predare în limba străină. Candidații la programul Limbi moderne aplicate susțin proba de competență lingvistică la limba engleză.
 • media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%.

Taxa de înscriere la învățământul cu frecvență este de 120 de lei (aceasta include două opțiuni), iar taxa pentru fiecare opțiune suplimentară este de 40 de lei. Iar taxa de înscriere pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă este de 145 lei, indiferent de numărul de opțiuni.

Printre persoanele care vor fi scutite de această taxă de înscriere se numără copiii orfani de ambii părinți, cei care provin de la casele de copii sau plasament familial, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, angajați pe perioadă nedeterminată în ASE sau copiii acestora, copiii pensionarilor care au fost angajați la ASE și copiii orfani de unul sau de ambii părinți care au activat în sistemul de învățământ.

De altfel în perioada 15 iulie – 1 august, ASE pune la dispoziție cazare pentru candidații din provincie și însoțitorii acestora la prețul de 10 lei/noapte pentru candidați și 20lei/noapte pentru însoțitori.

Totodată taxa de școlarizare pentru anul 2019 – 2020 pentru învățământul cu frecvență este de 4.000 lei, iar pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă prețul este de 3.500 lei. De asemenea în funcție de performanțele universitare statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I și mai apoi anual.

ASE oferă anual aproape 3.400 de burse printre care:

 • burse de performanță –  între 1.000 și 1.400 lei/lună;
 • burse de merit – 700 lei/lună;
 • burse sociale – 580 lei/lună;
 • ajutor social ocazional – 580 lei/semestru;

Și de asemenea 500 de burse Erasmus, chiar după primul an de facultate.

Campusul universitar oferă:

 • poziție excelentă pe harta capitalei – cursurile și seminariile se desfășoară în cele 7 clădiri din centrul Bucureștiului;
 • beneficiezi de peste 3.500 de calculatoare pentru studenți, precum și de 10 săli de lectură, care au la dispoziție 400.000 de volume în bibliotecă;
 • poți opta pentru unul dintre cele peste 5.000 de locuri în cele 12 cămine ASE, toate acestea fiind situate în zone centrale ale orașului;
 • poți savura mâncare variată, proaspătă și gustoasă, la prețuri studențești, la Cantina Moxa și Cantina restaurant Cihoschi;
 • beneficiezi de săli de sport ultramoderne (aerobic, fitness, baschet, fotbal, volei);
 • ai la dispoziție cabinete medicale și stomatologice.

Informații complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admiterii 2019, care reflectă întreg procesul de admitere, cu precizări actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, conținutul dosarului de înscriere, pașii candidatului, rezultatele admiterii etc.

credit foto: realitatea.net