Comper este cel mai mare concurs școlar fără taxa de participare, destinat elevilor din clasa pregătitoare – clasele I – VIII.
Concursul propune copiilor completarea unei fișe de activități integrate (inter- și transdisciplinare), cu 9 itemi formulați în așa fel încât să corespundă din punct de vedere al curriculum-ului clasei pregătitoare, precum și nivelului de programă corespunzător fiecărui semestru.

La ora când începe concursul, mentorul va distribui fiecărui copil fișa de concurs completată cu numele copilului și, fără a depăși timpul de concurs indicat pe fișă, va citi întrebările pe rând, asigurându-se că acestea au fost înțelese și va aștepta copiii să rezolve cerințele de la fiecare punct al fișei, procedând astfel până la sfârșitul testului. Este recomandabil că toți copiii să termine testul. Fișele de concurs au ilustrații semnificative și vizibile și indicații clare pentru răspuns, astfel încât ajutorul mentorului va fi minimal.

Subiectele de concurs (pentru Etapa județeană I, Etapă județeană II și Etapă Națională) vor conține un număr de 18 întrebări. Conținutul acestor teste va fi structurat pe două nivele de învățare diferențiată și progresivă: STANDARD (16 întrebări) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevăzute de programele școlare și EXCELENȚĂ (2 întrebări) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor școlare, atât pentru secțiunea COMPER-MATEMATICĂ.
Mai multe detalii si etapele de desfasurare a lui le puteti vedea aici.