Partidul Mişcarea Populară a sesizat Avocatul Poporului în privinţa Codului Administrativ, apreciind că textul de lege încalcă mai multe articole ale Constituţiei şi afectează totodată caracterul oficial al limbii române, a anunţat liderul grupului deputaţilor formaţiunii, Marius Paşcan, conform agerpres.

În sesizare se aminteşte că în data de 3 iulie Guvernul a adoptat OUG privind Codul administrativ, conform fundamentării, codul venind să răspundă unor serii de disfuncţionalităţi de fond şi de tehnică legislativă ale reglementărilor existente, care afectează buna funcţionare a administraţiei publice, şi care au legătură directă sau conexă cu domeniul dreptului public şi dreptului administrativ.

“Cu toate acestea, constatăm că noul act normativ ridică o serie de probleme de natură constituţională, după cum urmează: Art. 94 alin. (1) şi (2) şi art. 195 alin. (2) şi (3) contravin art. 120 alin. (2) din Constituţie. Conform art. 120 alin. (2) din Constituţie, “În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică”. Conform art. 94 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, “În unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii minorităţii naţionale respective, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentului cod şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte”

Se arată în sesizarea PMP.

Odată cu această sesizare, Renate Weber, care a fost recent numită ca Avocat al Poporului, are de trecut un prim test al noi funcții ocupate în urma votului de încredere primit în Parlament.