După ce Curtea Constituțională a României(CCR) a respins, joi, iniţiativele legislative ale PNL-USR şi PSD-ALDE de revizuire a Constituţiei, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, deputatul PSD, Florin Iordache a depus, vineri, la Senat, un proiect de lege pentru modificarea legii referendumului.

Astfel, proiectul depus vineri de Florin Iordache pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,  introduce un nou alineat care face referire la obligaţia autorităţilor de a oferi informaţii în detaliu despre referendumul cu privire la probleme de interes naţional

“În cadrul referendumului cu privire la problemele de interes naţional, autorităţile publice au obligativitatea informării detaliate şi complete a electoratului, în conformitate cu Codul bunelor practici în materie de referendum şi celelalte recomandări ale Comisiei de la Veneţia în materie, prin campanii şi activităţi de informare a populaţiei la nivel naţional, asupra temelor care fac obiectul referendumului”, titrează Mediafax.

Potrivit aceleiași surse, la secţiunea legii referendumului privind problemele de interes naţional, este introdus un alineat care prevede că preşedintele României solicită Curții Constituționale a României să verifice constituţionalitatea întrebărilor de la scrutin, înaintea consultării Parlamentului.

“Înainte de trimiterea spre consultare Parlamentului, Preşedintele României solicită Curţii Constituţionale să constate faptul că întrebările referendumului se încadrează în limitele revizuirii prevăzute de art. 152 alin. (2) coroborat cu art. 1 alin. (3) şi art. 16 din Constituţie”, potrivit actului normativ.

Articolul 152, alineatul (2) din Constituţie prevede: “De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora”.

Articolul 1, alineatul (3) din legea fundamentatală prevede: “România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate”.

Articolul 16 din Constituţie, care face referire la “Egalitatea în drepturi” prevede următoarele:
“(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
(4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale”.

Deputatul PSD, Florin Iordache a explicat demersul său legislativ făcând referire la motivarea hotărârii CCR din 27 iunie, care a fost publicată vineri. “Prezenta modificare se consideră impedios necesară având în vedere recentul punct de vedere prin care Curtea a statuat că o interdicţie constituţională prestabilită în privinţa vocaţiei cetăţenilor care au săvârşit o anumită categorie de infracţiuni de a beneficia de amnistie sau graţiere încalcă principiul egalităţii, garanţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, precum şi demnitatea umană, valoare supremă a statului român“, conform expunerii de motive a proiectului legislativ.

Foto:Realitatea.net