După respingerea precedentă a iniţiativei intitulate “Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi sustenabilitatea culturilor regionale”, a Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), Comisiei Europene i s-a solicitat, din nou, să asigure “şanse egale pentru accesarea a diferitelor fonduri UE pentru a menţine dezvoltarea şi diversitatea culturală a UE.”, infomeaza hirado.hu

Aceştia au subliniat că UE ar trebui să acorde o atenţie deosebită acelor regiuni ale căror caracteristici naţionale, etnice, culturale, religioase sau lingvistice diferă de cele ale regiunilor învecinate.

Comisia Europeană a considerat că iniţiativa îndeplineşte condiţiile legale şi a decis să o înregistreze.

După înregistrarea oficială din 7 mai, iniţiatorii vor avea la dispoziţie un an pentru a colecta un milion de semnături din cel puţin şapte state diferite membre ale UE. În cazul în care vor reuşi, Comisia Europeană trebuie să dea un răspuns în termen de trei luni: poate accepta sau poate respinge cererea, însă decizia trebuie justificată.

În 2013, Comisia Europeană a apreciat că reglementarea propusă nu este de competenţa UE şi, prin urmare, nu a înregistrat iniţiativa. Decizia comisiei a fost atacată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de Consiliul Naţional Secuiesc (CNS). La proces s-au constituit parte şi România, Slovacia şi Grecia – de partea CE, respectiv Ungaria – de partea iniţiatorilor. Hotărârea primei instanţe de judecată, din mai 2016, a fost favorabilă CE, dar în urma recursului din 7 martie 2019, instanţa a anulat decizia de respingere a înregistrării.