Ministerul Justiţiei a anunţat reluarea procedurii de selecţie a reprezentantului României în cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

„Având în vedere faptul că mandatul actualului reprezentant al României expiră în decembrie 2019, în ianuarie 2019 s-a lansat procedura de selecţie a celor trei persoane ce vor fi nominalizate în lista ce urmează a fi înaintată către CE. În urma finalizării primei proceduri de selecţie un singur candidat a fost selectat, fapt pentru care în prezent procedura se lansează din nou pentru selecţia celorlalţi doi candidaţi din lista de trei”,

se arată în anunţul publicat pe portalul Ministerului Justiţiei, conform Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, România, în calitate de stat parte la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, are un reprezentant în cadrul Comitetului pentru prevenirea torturii. Membrii Comitetului sunt aleşi de către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei (CE) cu majoritate absolută de voturi de pe o listă de nume întocmită de către Biroul Adunării Consultative a Consiliului Europei, după ce delegaţia naţională a fiecărei părţi prezintă trei candidaţi, dintre care cel puţin doi au cetăţenia statului respectiv.

„Rolul Comitetului este de a efectua vizite la locurile de detenţie pentru a examina tratamentul aplicat persoanelor private de libertate şi, dacă este cazul, de a adresa recomandări statelor, cu scopul de a întări protecţia acestor persoane împotriva torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Activitatea Comitetului are la bază principiile cooperării şi confidenţialităţii”,

se mai menţionează în anunţ.

În conformitate cu prevederile Convenţiei, membrii Comitetului pentru prevenirea torturii sunt aleşi dintre personalităţile cu o înaltă moralitate, recunoscute pentru competenţa lor în domeniul drepturilor omului sau care au o experienţă profesională în domeniile de interes. Ei sunt experţi independenţi şi imparţiali în exercitarea mandatelor lor şi îşi desfăşoară activitatea cu titlu individual, trebuind să fie disponibili pentru participarea la misiunile de evaluare.