Săptămâna trecută, Consiliul European a adoptat o directivă de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare, dar și de altă natură pentru a putea ajuta la prevenirea, depistarea, investigarea, dar și urmărirea penală a anumitor infracțiuni. Astfel autoritățile de combatere a terorismului și infracțiunilor grave pot avea mai multe drepturi în ce privește accesul la informațiile financiare, conform Mediafax citat de către Ziarul Financiar.

Cu atât mai mult directiva de la nivelul Uniunii Europene cu privire la prevenirea spălării banilor impune, de altfel, statelor member să înființeze registre centralizate de conturi bancare. La acestea se mai pot adăuga și sisteme de recuperare a datelor care pot permite identificarea în timp util a acelor persoane care dețin conturi bancare și casete de valori. Totodată normele care au intrat în vigoare prevăd ca statele membere să desemneze autorități competențe și care pot avea acces imediat la informații privind contul bancar pentru a preveni, depista, investiga, în vederea urmăririi penale a anumitor infracțiuni. Aceste autorități pot solicita informații sau analize de la unitățile de informații financiare.

Statele membre UE  trebuie să se asigure că:

“unităţile de informaţii financiare cooperează cu auto­rităţile competențe şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză de la au­to­rităţile respective; să se asigure că auto­rităţile competențe desem­nate răspund în timp util la cererile de infor­maţii privind apli­ca­rea legii de către unitatea naţională de infor­maţii financiare; să se asigure că unităţile de informaţii finan­ciare din diferite state mem­bre au dreptul de a face schimb de infor­maţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitatea organizată aso­ciată cu te­ro­rismul, precum şi să se asigure că auto­rităţile competențe şi unităţile de infor­ma­ţii financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.”

Potrivit normelor de facilitare a utilizării informaţiilor finan­ciare a directivei Consiliul European, conform sursei citate.

Așadar această directivă va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare în cea de-a douăzecea zi de la data publicării. Iar mai apoi statele membre vor avea la dispoziție 2 ani pentru a putea adopta aceste prevederi legislative și dispoziții necesare pentru a se putea conforma cu directiva.