Forma finală a acordului între Nuclearelectrica şi China General Nuclear Power pentru societatea care va construi, în parteneriat public-privat, reactoarele 3 şi 4 ale centralei nucelare de la Cernavodă se va semna în data de 9 mai anul curent, conform economica.net. Practic acest acord consfinţeşte înfiinţarea societăţii româno-chineze care va derula proiectul finalizării reactoarelor 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă. Investiția totală se ridică la peste 6 miliarde de euro.

La data de 10 aprilie, acţionarii Nuclearelectrica au aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Proiectul de Acord al Investitorilor în forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, ce urmează a fi semnat între China General Nuclear Power Corporation, CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO. S.A. și Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Acordul Investitorilor în forma preliminară prevedea înființarea societății de proiect (JVCo) având drept scop limitat să fie singura platforma tehnică și operațională pentru dezvoltarea ulterioară a Proiectului, după aprobarea și încheierea Acordului Investitorilor.

Capitalul social de care dispune noua companie de proiect la înființare este de 90.000 lei, urmând să se ajungă la suma maximă de 4.080.000 euro, cu menținerea cotelor de participare în acționariat de 51% CGN și 49% SNN, condiționat de aprobarea și încheierea Acordului Investitorilor, respectiv a documentului final al tranzacției așa cum este prevăzut în Strategia Revizuită.

JVCo – societate pe acțiuni, va fi înființată în temeiul Legii 31/1990 privind societățile și va avea o durată inițială de 2 ani. Capitalul social inițial va fi de 90.000 lei, acțiunile având o valoare nominală de 1 leu. CGN va
determina CEEIR (vehicolul înființat de CGN în România) să subscrie și să plătească 45.900 lei
(51%), iar SNN va subscrie și plăti 44.100 lei (49%).

Potrivit sursei citate, România are un acord de principiu pentru construirea reactoarelor 3 și 4 cu compania chineză China General Nuclear Power (CGN). La această valoare însă, partenerul chinez trebuie să se asigure că îşi va recupera banii investiţi, cu profitul aferent, din vânzarea pe piaţă a energiei electrice. De aceea, Guvernul intenţionează să introducă sistemul contractelor de diferenţă, prin care investitorului să i se garanteze recuperarea investiţiei cu profitul aferent.

Conform nuclearelectrica.ro, unitățile 3 și 4 se află în conservare încă din 1992. Rata totală de finalizare: circa 15% la Unitatea 3 și 14% la Unitatea 4, constând în lucrări civile la clădirea reactorului, clădirea turbine și clădirea de servicii.

Dezvoltarea de noi unități nucleare în România se află în discuție încă din 2003. Studiul de fezabilitate realizat de Deloitte&Touche și prezentat Consiliului de Administrație al SNN SA în luna martie 2006, a identificat ca soluție optimă pentru realizarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, înființarea unei Companii de Proiect formată din investitori locali și străini. Guvernul român și-a demonstrat angajamentul pentru acest proiect când a anunțat la data de 14 septembrie 2006  realizarea a două noi unități nucleare în România.

Prin Hotărârea de guvern nr. 643/2007, Guvernul României a aprobat strategia de atragere a investitorilor în vederea realizării Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, inclusiv graficul de înființare a noii companii responsabilă cu finalizarea proiectului.  În urma depunerii ofertelor,  6 companii au fost selectate pentru realizarea proiectului, fiecare investitor obținând un procent din numărul total de acțiuni, proporțional cu capitalul investit: Nuclearelectrica (51%), ArcelorMittal România( 6.2%), CEZ  Republica Cehă (9.15%), GDF SUEZ Belgia (9.15%), ENEL Italy (9.15%), Iberdrola Spain (6.2%) și RWE Power Germany (9.15%).

La 29 martie  2009 a fost înregistrată compania de proiect sub denumirea SC EnergoNuclear SA la Registrul Român de Comerț și a fost desemnată echipa managerială. EnergoNuclear este o companie cu capital public-privat.

În 2011, investitorii GDF SUEZ, CEZ, RWE și Iberdrola s-au retras din proiect, motivând decizia lor prin necesitatea concentrării investițiilor în țările de origine, pe fondul crizei economice.

Ca urmare a exercitării opțiunii de ieșire din proiect a investitorilor rămași (ENEL și ArcelorMittal) în decembrie 2013, SN Nuclearelectrica SA este unicul acționar al companiei de proiect EnergoNuclear SA.

Cele două unităţi, care ar uma să fie construite cu tehnologie canadiană CANDU, similară unităților aflate în exploatare, ar furniza până la 14% din consumul naţional de energie electrică al României.

credit foto: nuclearelectrica.ro